Undervisning för språksvaga

Tack vare projektpengar från kommunen kan vi som församling ha Kerstin Korswing anställd som språklärare.

På eftermiddagarna måndag-torsdag kommer några från SFI som behöver extra stöttning med språket för att träna på svenska på ett annat sätt än vad som åläggs på SFI. Här får de träna på att prata och följa instruktioner bland annat genom att spela enklare sällskapsspel. På torsdagar är det en kvinnogrupp som träffas.