Integration

Tack vare församlingsmedlemmar som har ett stort hjärta för människor som kommer nya till vårt land har vi som församling ett stort nätverk. Med hjälp av projektpengar från kommun har vi möjlighet att ha personer anställda för att jobba med integration ännu mer.