Integration

Tack vare församlingsmedlemmar som har ett stort hjärta för människor som kommer nya till vårt land har vi som församling ett stort nätverk. Under några år har vi med hjälp av projektpengar från kommun haft möjlighet att ha personer anställda för att jobba med integration ännu mer.

Projektpengarna är slut så nu är det enbart på ideell basis vi kan fortsätta våra kontakter med de som är nyanlända.