Organisation

Hur fungerar en kyrka eller församling?

Vi är en demokratisk församling. vill du hjälpa till?

Vem leder församlingen?

En kyrka leds av en eller flera pastorer eller präster. Nivån av utbildning varierar mellan olika samfund och församlingar, men i utbildningen ingår vanligen kunskap om Bibelns ursprungsspråk, tid och miljö, kunskap i historia, psykologi och sociologi, såväl som i andra religioner och filosofier.

Pastorn eller pastorerna har ansvar för predikan, andakter och Bibelstudier. Tillsammans med församlingens musiker och frivilliga planeras gudstjänster och olika typer av samlingar. En pastor har också ansvar för själavård, alltså enskilda stödsamtal, med var och en som söker det, alltså inte bara medlemmar i församlingen. Pastorn eller prästen officierar också vid dop, barnvälsignelser (en offentlig förbön för de barn vars föräldrar inte praktiserar barndop), vigslar och begravningar.

Pastorn eller prästen är något av en arbetsledare och ett stöd för alla frivilligarbetare i församlingen och finns med i olika administrativa möten. Pastorer och andra anställs efter ett demokratiskt beslut av församlingen. Som ett stöd runt pastorn i vår församling finns ”äldste”. Det är en grupp människor som har fått förtroendet att tillsammans med pastorn ta huvudansvaret för gudstjänstlivet och den andliga omsorgen om församlingen.

Vem bestämmer i en kyrka?

I en församling eller kyrka är pastorn långt ifrån enväldig. Vi tror visserligen att Gud kallar människor att vara pastorer och Bibellärare och på så sätt leda församlingen, men enligt Bibelns eget ord är deras uppgift att hjälpa församlingens medlemmar till kunskap och mognad att själva kunna fatta avgöranden. Pastorer och teologiska experter utgör ena handen i arbetet. Den andra handen är det ideella ledarskapet av vanliga troende. I demokratiskt valda styrelser och olika kommittéer både fattar och verkställer de beslut i samråd med sin pastor. När riktigt viktiga och stora beslut skall fattas sker det genom omröstning i församlingsmöte eller årsmöte, där varje medlem kan göra sin röst hörd.

Ekonomi

Församlingens arbete finansieras genom frivilliga gåvor, dvs. kollekter, testamenten och donationer. En liten del kommer genom bidrag från samhället och olika samfund, men den stora merparten av medlen kommer genom medlemmarnas frivilliga bidrag. Pengarna går till löner, skatter, lokalkostnader, annonser, material till barn- och ungdomsarbete, missions- och nödhjälpsgåvor etc. Kostnaderna hålls nere genom att en stor del av arbetet sker genom oavlönade insatser på frivillig basis.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s