Lekebergskyrkans behandling av personuppgifter

Du blir medlem i församlingen genom dop, bekännelse eller så kallat flyttningsbetyg från annan församling. I samband med medlemskapet registreras dina kontaktuppgifter samt födelsedatum, dop och datum för medlemskap. Dessutom registreras om medlemskapet skett genom dop, bekännelse eller flyttningsbetyg från annan församling.

Vi använder dina uppgifter för att kunna informera och hålla kontakt med dig som medlem samt föratt ha underlag att rapportera statistik till det frikyrkosamfund, Evangeliska Frikyrkan (EFK), och Equmeniakyrkn som församlingen är en del av.

Församlingen kan tillhandahålla en adresslista med namn, födelseår och kontaktuppgifter till medlemmar. Listan distribueras till medlemmar i pdf-format eller lämnas ut i pappersform. Se även under rubriken ”När Lekebergskyrkan ber om ditt samtycke”.

Församlingen samverkar med mission i EFK och Equmeniakyrkan och ser det som viktigt att medlemmarna håller sig informerad om det arbete som Lekebergskyrkan är med och stöder. Det innebär att vi kan lämna ut dina kontaktuppgifter till EFK och Equmeniakyrkan för att du skall få information om dess arbete i Sverige och övriga världen. Se även under rubriken ”När Lekebergskyrkan ber om ditt samtycke”.7

När du flyttar till annan församling kan du begära ett flyttningsbetyg som du överlämnar till den församling du flyttar till. Vill du att ditt medlemskap skall upphöra kan du begära utträde. När du lämnar församlingen tar vi direkt bort dig som medlem. Efter ca ett år flyttas namn, födelsedatum, datum för medlemskap respektive utträde till ett arkivregister för statistiska ändamål. Se även avsnittet ”Deltagare i församlingens aktiviteter”.

Är du döpt i församlingen registreras du i ett särskilt dopregister med födelsedatum, namn och datum för dopet. Du kan när som helst ställa fråga till församlingen om när du döptes.

Har du en ledande post eller motsvarande i församlingen kan dina kontaktuppgifter anges på församlingens webb-sida och lämnas till EFK och Equmeniakyrkan för att du skall kunna ta del av den information EFK och Equmeniakyrkan sänder till anslutna församlingar. Inget samtycke inhämtas. Lekebergskyrkan ser sig som en del av EFK och Equmeniakyrkan och betraktar därför i detta sammanhang inte EFK eller Equmeniakyrkan som en annan organisation.

Deltagare i församlingens aktiviteter

Du är alltid välkommen att delta i församlingens aktiviteter, även om du inte är medlem. Det gäller för såväl barn och ungdomar som för vuxna. I vissa aktiviteter behöver vi registrera dina kontaktuppgifter och födelsedatum, eller i vissa fall personnummer, samt din närvaro. För deltagare, bl.a. de som är yngre än 13 år, kan vi även be om kontaktuppgifter till vårdnadshavaren för att vid behov kunna informera direkt till denne.

Vi registrerar närvaro för att ha underlag att rapportera statistik till Evangeliska Frikyrkan (EFK), och Equmeniakyrkan. Deltagares namn och födelseår, samt då det krävs även personnummer, kan lämnas till samfund, studieförbund, kommun eller motsvarande i samband med ansökan av bidrag eller kontroll av underlaget för bidrag. Se även under rubriken ”När Lekebergskyrkan ber om ditt samtycke”.

Kontaktuppgifterna ger också möjlighet att bjuda in till kommande verksamheter.

Statistikuppgifterna är värdefulla för såväl församlingens som samfundets gemensamma utvärdering av verksamheten.

Uppgifterna om deltagande i aktiviteter sparas för det år som statistiken senast rapporterats plus tre år för att finnas tillgängliga vid kontroll. Därefter tas alla uppgifter som relaterar till deltagande i aktiviteter bort.

Deltagande i arrangemang Församlingen kan ordna församlingsläger och andra arrangemang som kräver anmälan. Anmälningslistor för dessa samlingar sparas tills det bjuds in till nästa liknande samling men sparas inte längre än två år, därefter arkiveras deltagarlistorna.

När församlingen bjuder in till andras arrangemang gäller deras regler för hur uppgifterna sparas.

När Lekebergskyrkan ber om ditt samtycke

I följande behandling av personuppgifter ber Lekebergskyrkan om ditt samtycke där det är fritt att svara ja eller nej:

  • För att ta med dina uppgifter i adressbok över församlingens medlemmar för spridning bland medlemmar.
  • För att lämna medlems adressuppgifter till EFK eller Equmeniakyrkan så att du kan få information från EFK/Equmeniakyrkan om bland annat det arbete som Lekebergskyrkan är med och stöder. Du stoppar information från EFK och Equmeniakyrkan på telefon 019-16 76 00 eller info@efk.se. Eller för Equmeniakyrkan: 08-580 031 00: info@equmeniakyrkan.se

 

Vi lämnar inte ut dina kontaktuppgifter till annan organisation utan samtycke från dig.

Du kan begära att bli borttagen från Lekebergskyrkans register.

Du kan begära att få ut ett registerutdrag som innehåller de uppgifter som vi har registrerat om dig.

När det gäller fotografering i våra samlingar/gudstjänster.

Att ta kort för det egna familjealbumet är tillåtet. Men om bilder eller filmer publiceras på sociala medier, blir GDPR, Dataskyddsförordningens regler (The General Data Protection Regulation) tillämpliga. Det betyder att man måste ha medgivande av alla som kan identifieras på bilden. OBS tänk på att en person kan identifieras även bakifrån.

Det kan handla om invandrare eller deras anhöriga som kan få problem om det blir känt i deras hemland att de deltar i ett kristet sammanhang. Det kan också handla om personer med skyddad identitet.

Församlingskontakt

Har du frågor eller vill ha information om uppgifter som församlingen har registrerade om dig vänder du dig till församlingens kontaktuppgiftsansvarige.

Kontaktuppgiftsansvarig i församlingen: info@lekebergskyrkan.se Erik Karlsson mobilnr: 0707801274

Lekebergskyrkan, Kyrkvägen 6, 71630 Fjugesta. Bankgiro: 672-4926 Epost: info@lekebergskyrkan.se

Swish: 123 276 66 24 Telefon mobilnr: 0727371630 Org-nr: 875000-0765