Om Lekebergskyrkan

En öppen kyrka

Välkommen till oss i Lekebergskyrkan. Vi vill vara en öppen kyrka där du kan känna dig välkommen att vara med. Det finns många tillfällen och möjligheter att komma och ”hälsa på”. Har du intresse av att sjunga i kör så har vi en kör. Har du barn så är dom också givetvis välkommna till våra samlingar för barn och ungdomar. Vi får tro att ju fler vi är, ju roligare och varmare gemenskap kan vi få tillsammans.

Program

Länk till kyrkans program.

Lekebergskyrkan

Altartavlan

Lekebergskyrkan invigdes 1990. Kyrksalen och cafeterian är en nybyggnation, medan kontors- och ungdomsdelen är ett före detta behandlingshem. Kyrkan ligger på en höjd kallad Vidablick, belägen nära skolan och sporthallen. Kyrkan är i sten och själva kyrksalen är en åttakantig huskropp med hög takhöjd. Altartavlan är en muralmålning i vitt och blått som beskriver vår resa genom tiden. Den är utförd av konstnären RJL Nordlund. Över tavlan rinner vatten, en sinnebild för det andliga liv som Gud erbjuder människan.

Aktiviteter i kyrkan

Gudstjänster

Alla gudstjänster är naturligtvis offentliga och öppna för alla. Vanligen hålls de söndagar 10.00, och ibland kvällstid. Ibland har gudstjänsten en speciell inriktning, t.ex. gudstjänst för alla åldrar eller sång- och musikgudstjänster. Någon gång ibland har vi Taizégudstjänst, som är en enkel gudstjänst utan predikan. Dessa gudstjänster hålls oftast kvällstid. Om inte annat anges, hålls gudstjänsterna i Lekebergskyrkan. Våra gudstjänster och samlingar annonseras regelbunden under ”predikoturer” i Nerikes Allehanda på fredagar. Under ”händer idag” på Fjugestas lokalsida kan du också hitta många av våra aktiviteter. Annars hittar du programmet här under fliken ”Program”.

Kör

I kyrkan har vi också en gospelkör. Det är roligt att träffas och sjunga. Även om man innan en sångövning känner sig trött – så är alla för det mesta på ett gott humör efter sångövningar. Just nu är det onsdagskvällar som sångövningarna ligger för det mesta. Musik är en stor tillgång i våra gudstjänster och det är verkligen roligt att sjunga tillsammans. Ett bra exempel på synergieffekt där 1+1 inte blir 2 utan minst 3.

Klicka på bilden för större bildEtt bra exempel på detta är de kördagar som vi haft tidigare. Bilden här är
från ett sådant tidigare tillfälle. Fler kördagar kommer. Är du sugen, nyfiken och vill sjunga så  – håll utkik här på sidan!

Det brukar komma fler än 50 personer som hörsammar inbjudan och kommer för att öva gospel hela dagen för att senare på kvällen ge en konsert. Ett evenemang som roar både oss som sjunger och de som kommer för att lyssna.

Cellgrupper

I församlingen finns det också cellgrupper som träffas en gång i veckan eller varannan vecka för att dela både det som är glädjande och det som är jobbigt för att sedan be tillsammans för det som kommer upp. Vill du vara med i en sådan grupp är det bara att höra av sig till pastorn.

Hyr lokaler av oss

Lekebergskyrkan hyr ut lokaler på längre kontrakt, t.ex. till kommunal verksamhet. Lekebergskyrkan hyr även ut lokaler för tillfälliga samlingar, t.ex. föreningsmöten, kurser och konferenser, konserter, familjefester, bröllop, begravningar. Det går också att beställa smörgåsar, fika etc.

Bokningar och beställningar: Kontaktuppgifter finns här.

Vad är en kyrka eller församling för något?

Ingen elit…
En kyrka är en grupp människor som har upptäckt att Jesus har något att ge och som vill dela den upptäckten med andra. Att man är med i en kyrka gör inte att man tror att man är bättre än andra människor. Man är tvärtom med i en kyrka för att man har insett att man inte är perfekt och hoppas på att Gud och andra människor kan bidra till att man förbättras något som medmänniska.

Syfte med att vara en församling

En församling har flera syften, bland annat att stärka och bygga upp dem som redan tror. Det ligger i trons natur att den vill utvecklas. Församlingen är en gemenskap, där man kan stödja varandra, både i tron och på vanligt medmänskligt sätt. En församling vill också sprida kunskap om den kristna tron och vara en mötesplats mellan Gud och människa. En stor del av arbetet är praktiskt. Genom meningsfulla aktiviteter för barn och ungdom vill vi hjälpa till att lägga en god grund i livet för uppväxande människor och genom u-hjälpsinsatser, sociala insatser och mission vill vi ge vårt bidrag till att människor i vår värld ska få det litet bättre.

Lekebergskyrkan – en ekumenisk församling

Samarbete – gemensamma gudstjänster och skolkyrka

Vad betyder ekumenisk?
Ordet ekumenisk kommer av ett grekiskt ord som betyder ”hela världen”, ”hela mänskligheten”. Inom kyrkorna används ordet för att tala om att olika slags kyrkor och samfund samarbetar över gränserna. Det är viktigt för kristna att känna samhörighet och ta intryck av trossyskon, som har formats av andra sätt att uttrycka tron. Att det finns olika kyrkor och inriktningar har i första hand uppkommit av att tron har formats av olika kultursfärer, som i gammal tid var mer isolerade från varandra. Den kristna tron har i sin tur växt fram ur den judiska tron och tolkningen av Bibeln, och det är viktigt att lära känna och ta vara också på det arvet, för att kunna förstå Bibelns budskap ur dess ursprungliga kultursammanhang.

Vi tillhör två samfund

Lekebergskyrkan bildades genom en sammanslagning av Betania och Missionskyrkan. Betania tillhörde redan två samfund: Baptisterna och Örebromissionen. Missionskyrkan, tillhörde som namnet visar, Missionsförbundet. Idag tillhör Lekebergskyrkan Evangeliska Frikyrkan (som uppstod genom en sammanslagning av Örebromissionen, Helgelseförbundet och Fribaptisterna) och Equmeniakyrkan (som uppstod när Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan gick samman).

Lät det krångligt? Det tycker vi också – och därför heter vi bara Lekebergskyrkan rätt och slätt, men vi får alltså hjälp och stöd, och ger hjälp och stöd till dessa två samfund. De två samfunden är ganska lika, men som allt annat i den här världen har de sina starka och svaga sidor. Vi vill försöka ta vara på det bästa från varje samfund, och försöker tillgodose våra medlemmars behov, vilken tradition de än är vana vid.

Varför tillhör en kyrka överhuvudtaget ett samfund, eller som i vårt fall flera? Samfunden är serviceorgan, som gör det vi som en enskild liten kyrka inte kan göra: driva teologiska utbildningar och skolor, ordna större konferenser och läger, vara remissinstans för riskdagens beslut, organisera internationell u-hjälp och mission mm.

Alla kyrkor i Lekebergs kommun samarbetar

Ekumeniska gudstjänster

De olika kyrkorna i Lekebergs kommun är utspridda på olika platser i kommunen, så att alla ska ha nära till någon gudstjänst. Vi erbjuder också litet olika stil på gudstjänsterna, så att alla ska kunna hitta ett sätt att utrycka sin tro som känns naturligt. Men samtidigt är vi ett enda Gudsfolk och barn av samma tro. Därför är det mycket viktigt för oss att ibland ha gudstjänst, hylla Gud i sång, be och fira nattvard, den kristna festmåltiden, tillsammans. Några gånger per år bjuder vi därför in till ekumeniska, dvs. gemensamma, allkristna, gudstjänster. Då hjälps präster, pastorer och vanliga medlemmar från kyrkor och frikyrkor i kommunen åt att utforma gudstjänsten, så att olika traditioner blir representerade.

Skolkyrkan

Skolkyrkan är kyrkornas sätt att vara närvarande i skolmiljön. Vi finns varje vecka på högstadiet i Fjugesta. Medarbetare från alla olika kyrkor i Lekebergs kommun hjälps åt att finnas tillhands i elevernas vardag. Vi vill finnas som stödjande medmänniskor och som samtalspartners. Vi försöker erbjuda en miljö som är en oas mitt i vardagsslitet med studier, och finns tillhands som stöd i funderingar kring livet etc. Vi vill också vara ett stöd för de kristna elever från olika kyrkor som finns på högstadiet. Våra öppettider är förlagda till fredagens lunchrast, kl. 11.00 -12.30. Vi finns då i ”Vita huset”.

Vi stöder många intresseorganisationer

Inom den kristna sfären finns organisationer med specialkompetens inom olika områden, som kursverksamhet, u-hjälp, rehabilitering för missbrukare, bibelspridning och stöd vid sjukdom och dödsfall. Lekebergskyrkan stöder och har kontakt med ett flertal sådana organisationer. Vi gör också stödaktioner för Världens Barn.

Studieförbundet Bilda är frikyrkornas gemensamma bildningsförbund. Våra kurser, studiecirklar och samtalsgrupper sker genom Bilda – även en del av våra kulturarrangemang.

Varje år, från maj till oktober pågår insamling till Ge för Livet. För varje år väljs ett meningsfullt humanitärt projekt ut, som våra insamlade medel går till. Ge för Livet-insamlingen görs i samarbete med Elim i Hackvad.

Hela människan är en kristen organisation som satsar på kamp mot droger och alkoholmissbruk, dels genom upplysning, lobbying gentemot myndigheter och satsning på drogfria miljöer och dels genom rehabilitering av missbrukare. Vi samlar in medel för att stödja Hela Människans arbete.

Svenska Bibelsällskapet och Gideoniterna satsar på olika sätt på Bibelspridning. Gideoniterna arbetar främst med att sprida Biblar på skolor, häkten, fängelser och hotell. Lekebergskyrkan ger ekonomiskt stöd till båda organisationernas arbete. På lasarett och sjukhus i Sverige finns ekumeniska sjukhuskyrkor med andställda sjukhuspräster, -pastorer och diakoner. I sjukhuskapellen ordnas gudstjänster och andakter. De anställda besöker patienter som så önskar och finns för stödjande och själavårdande samtal. Vid sjukdom, olycksfall, dödsfall och katastrofer kan anhöriga begära stöd från sjukhuskyrkans personal. De kan också komma med nattvard till sängbundna patienter. Lekebergskyrkan stöder sjukhuskyrkan i på Universitetssjukhuset i Örebro.

Vänförsamling i Lettland

Lekebergs kommun har en vänort i Lettland. Det är en liten kommun i nordvästra Lettland som heter Dundaga. Där finns en baptistförsamling som är Lekebergskyrkans vänförsamling. Vår kyrka samarbetar med vänortsföreningen i hjälpsändningar och utbytesprojekt av olika slag. Samtidigt har vi stort utbyte med Bulgarien och församlingar där.

En kommentar till Om Lekebergskyrkan

  1. Bengt hagström skriver:

    Trevligt att titta in på er hemsida som gammal pastor . Guds välsignelse över församlingen
    Bengt Hagström

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s